Postrna setva soje (Jul)

19. 07. 02

Posle ječma posejali smo soju postrno. Očekujemo dobar prinos na 375 ha.