Aktuelnosti

Odlični prinosi ječma i pšenice, sad se čeka suncokret. 

Za svega nekoliko dana završili smo žetvu ječma, žetvu pšenice i
baliranje slame.