Vet-pro farm

U sklopu farme svinja DOO DOŽA ĐERĐ a u skladu sa stremljenjima za modernizacijom i stvaranjem kompletnog načina zdravstvene zaštite, od 1. jula 2009. godine osnovana je veterinarska služba pod nazivom DOO VET-PRO FARM 

Zaposlene u veterinarskoj službi čine doktori veterinarske medicine i veterinarski tehničari.

Od samog početka veterinarska služba je, uključivanjem u sve aspekte proizvodnje postavila sebi za cilj da, pre svega timskim radom sa svim segmentima proizvodnje u okviru farme i u saradnji sa nadležnim naučnim ustanovama, sagleda kompletno postojeće stanje i da uvođenjem savremenih metoda poslovanja službe dostigne moderne standarde savremenog svinjarstva. Od početka se zalažemo za sprovođenje svih principa biosigurnosnih i mera profilakse, kako bi se naše poslovanje na farmi svodilo sve više na preventivu i poboljšanje proizvodnih rezultata.

Služba se zalaže da se strogo kontrolisanim uvođenjem, kako kod nas tako i u svetu, poznatih principa u sprovođenju mera zdravstvene zaštite doprinese nastajanju bezbednog i jedinstvenog proizvoda za ljudsku upotrebu.