Ratarstvo

Ratarska proizvodnja odvija se na njivama površine 1.500 hektara, koje su u vlasništvu DOO DOŽA ĐERĐ.

Uzgajamo:

  • Suncokret.
  • Kukuruz.
  • Soja.
  • Stočni ječam.
  • Semenski kukuruz.
  • Lan.
  • Pšenica.

 

Primenjuju se najsavremenije agrotehničke mere.

Kako bi dobili na efikasnosti i kvalitetu, vrši se stalno osavremenjivanje mehanizacije.

Kompletna proizvodnja se koristi za sopstvene potrebe i skladišti u sopstvenim skladištima. Silosi u kojima se lageruju žitarice i uljarice su kapaciteta 27.000 t. U sklopu silosa nalazi se sušara i dve linije za prečišćavanje, te dva prijemna koša sa rampama za kipovanje. Prilazni putevi su betonirani i povezuju silos sa dve kolske vage.

 Silos na farmi "Doža Đerđ"