Preko 70 godina tradicije

Društveno preduzeće “DOŽA ĐERĐ” Bačka Topola nastalo je na osnovama Seljačke radne zadruge “DOŽA ĐERĐ” Bačka Topola. SRZ “DOŽA ĐERĐ” Bačka Topola osnovana je na osnivačkoj skupštini dana 15.02.1946. godine. U registar o registraciji zadružnih organizacija kao osnovna delatnost zadruge upisana je poljoprivredna i stočarska proizvodnja.

U vreme formiranja seljačkih zadruga od 1949. do 1952. godine zemljoradnici su masovno stupili u zadrugu tako da su krajem tog perioda proizvodili na 1570 hektara zemlje. Uprkos teškim okolnostima, neiskustvu i nedostatku stručnog kadra rešen je čitav niz problema iako je to bio period administrativne uprave. Početkom 1955. godine zadruga je reorganizovana i nastavila je da posluje pod novim imenom Zemljoradnička proizvođačka zadruga “DOŽA ĐERĐ”. Predmet poslovanja reorganizovane zadruge bio je organizovanje poljoprivredne proizvodnje, na zemljištu unetom od zadrugara, uzetom u zakup ili na uslugu od svojih članova i drugih lica, te stočarska proizvodnja sa preradom mleka i mesa vlastite proizvodnje, kao i voćarska i vinogradarska proizvodnja sa preradom voća i grožđa. Reorganizovana zadruga imala je u svom sastavu više pogonskih jedinica. Na osnovu rešenja Okružnog privrednog suda u Subotici od 04.06.1957. godine Zemljoradničko proizvođačkoj zadruzi “DOŽA ĐERĐ” pripojena je ZPZ “Topola”. Rešenjem istog suda od 10.12.1958. godine ZPZ “DOŽA ĐERĐ” pripojene su ZPZ ”Boris Kidrič” i ZPZ “Elere”.

Paralelno sa razvojem društvenog sistema razvijala se i ova zadruga u kojoj se već prilikom samog njenog osnivanja formirao dobro organizovan upravljački sistem sastavljen od skupštine, upravnog i nadzornog odbora. Skupština je odlučivala o prijemu novih članova, radnim obavezama, imovinskim odnosima, sistemu raspodele dohotka i o investicijama. Imovinsko pravni odnosi bili su sređeni, sa članstvom su zaključeni ugovori, određeni pravci razvoja i izrađen dugoročni plan razvoja. Od 1970. godine ZPZ ”DOŽA ĐERĐ” posluje pod novim imenom Združeno preduzeće “Topola” Bačka Topola, udružena organizacija zemljoradničko proizvođačka zadruga “DOŽA ĐERĐ” Bačka Topola. Od 1974. godine, nakon prestanka članstva združenog preduzeća, posluje pod nazivom poljoprivredno dobro “DOŽA ĐERĐ”.

Na osnovu referenduma radnika PD “DOŽA ĐERĐ” od 02.11.1978. godine udružuje se u AIK ”Bačka Topola” i posluje pod nazivom AIK “Bačka Topola” Radna organizacija “Poljoprivredna zadruga” sa neograničenom solidarnom odgovornošću OOUR-a. Nakon prihvatanja Samoupravnog sporazuma od 01.01.1981. godine udružuje se u jedinstvenu radnu organizaciju u sastavu koje posluje kao OOUR “DOŽA ĐERĐ” n.sub.o. Bačka Topola. Od 01.01.1990. godine nakon izdvajanja iz AIK”Bačka Topola” Poljoprivredno prehrambena radna organizacija “Bačka” n.sol.o. OOUR-a Bačka Topola menja naziv u Poljoprivredno preduzeće “DOŽA ĐERĐ” p.o. Bačka Topola. Ovo preduzeće je od 17.06.1991. godine promenilo status u Deoničko društvo u mešovitoj svojini za poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju “DOŽA ĐERĐ” sa potpunom odgovornošću da bi se od 21.03.1995. godine organizovalo kao “DOŽA ĐERĐ” PREDUZEĆE ZA RATARSKU-STOČARSKU PROIZVODNJU I TRGOVINU sa p.o. Bačka Topola.

Od 31.12.1999. godine preduzeće se organizuje kao Društveno preduzeće za ratarsku-stočarsku proizvodnju i trgovinu “DOŽA ĐERĐ” Bačka Topola pod kojim poslovnim imenom i organizacionim oblikom odnosno pravnom formom posluje do 2008. godine, kada menja pravnu formu u akcionarsko društvo.

Danas preduzeće uspešno posluje kao DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA.

Iz hronološki iznetih podataka od osnivanja SRZ ”DOŽA ĐERĐ” vidi se da je ovo preduzeće prošlo kroz brojne statusne i organizacione promene. Uprkos brojnim problemima koji su pratili te promene preduzeće je uspelo da opstane i da se razvija. Naime od 1962. do 1980. godine došlo je do prvog naglog razvoja preduzeća pa je u tom periodu od sopstvenog kapitala kupljeno nekoliko stotina hektara zemlje. U tom vremenskom razdoblju izgrađen je i veći broj savremenih objekata za tov svinja i junadi tako da je povećan kapacitet na 10.000 komada tovljenika godišnje. U tom periodu kupljena je najsavremenija poljoprivredna mehanizacija, uvedena je struja i izbušeni savremeni bunari velikog kapaciteta za pijaću vodu.

Poslednjih deset godina DOŽA ĐERĐ doživljava novi tehnološki procvat – izgrađeni su novi objekti na farmi, izgrađeni su silosi, mešaona stočne hrane, kupljena je najsavremenija mehanizacija,  izgrađena je infrastruktura – trafostanice, bunari, automatizovana je proizvodnja stočne hrane…

Od osnivanja do danas preduzeće je kao osnovnu delatnost zadržalo ratarsku proizvodnju koja je u funkciji stočarske proizvodnje.