Operater u silosima i Radnik u mešaoni stočne hrane