Vreme je za uklanjanje metlica na semenskom kukuruzu (Jul)

Mehanizovano uklanjanje metlica obavlja se specijalnim mašinama visokog klirensa.

Sve je lako uz dobre mašine!