Završena žetva lana (Jul)

Zlatno zrno u nasim  silosima!