Naši kombajni su ponovo na njivama! (Septembar)

Lepo vreme olakšava žetvu soje.