Završena žetva postrne soje (Oktobar)

Uz dobru organizaciju i mehanizaciju imamo dve žetve godišnje!