PREDSETVENO ĐUBRENJE SUNCOKRETA I KUKURUZA ( MART )

Pravovremeno predsetveno đubrenje azotom obezbeđuje visok i
kvalitetan prinos.