ZAVRŠENA SETVA ( APRIL )

U optimalnim rokovima završena setva soje i suncokreta.