PRIPREME ZA ZIMU! (JUL)

Nakon žetve ostaje slama, a baliranu slamu koristimo za grejanje.