UKLANJANJE METLICA SA SEMENSKOG KUKURUZA! (JUL)

Pravovremeno i precizno uklanjanje metlica je najvažnije za kvalitetan prinos.