ŽETVA U PUNOM JEKU (SEPTEMBAR)

Počela je žetva soje i kukuruza.