NAŠA NOVA MAŠINA! (JUL)

Još jedna presa za baliranje slame na našim njivama!