Pune se naši silosi! (septembar)

Počela je žetva soje i kukuruza.