STANJE NA NJIVAMA (NOVEMBAR)

Ječam i pšenica odlično napreduju, završavamo berbu kukuruza, krećemo sa oranjem...