BILA JE OVO DOBRA GODINA! (NOVEMBAR)

Silosi su puni, kupili smo nove kultivatore, plugove, prikolice...