ŽETVA ZAVRŠENA! (JUN)

Za svega nekoliko dana završili smo žetvu ječma, žetvu pšenice i
baliranje slame.