Naša misija je da kvalitetom svojih proizvoda i usluga, primenom svetskih normi u poslovanju, uvođenjem novih tehnoloških dostignuća i stalnim unapređenjem znanja i veština, budemo oslonac našim klijentima u njihovom poslovanju

 

 

 

 

                    

 

 

 

- PROMENA PRAVNE FORME - REŠENJE APR (19.10.2018.)

 

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2017.  GODINU:

- Bilans stanja za 2017. godinu

- Bilans uspeha za 2017. godinu

- Izveštaj o ostalom rezultatu za 2017. godinu

- Izveštaj o promenama na  kapitalu za 2017. godinu

- Izveštaj o tokovima gotovine za 2017. godinu

- Napomene za 2017. godinu

 

VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANA 19.01.2018. GODINE:

- ZAPISNIK sa vanredne sednice skupštine akcionara A.D. "Doža Đerđ" Bačka Topola

- ODLUKA o prestanku svojstva javnog društva privrednog društva A.D. "Doža Đerđ" Bačka Topola

- ODLUKA o povlačenju akcija privrednog društva A.D. "Doža Đerđ" Bačka Topola sa regulisanog tržišta, odnosno MTP

- OBJAVA donetih odluka i rezultati glasanja po svim tačkama dnevnog reda

- OBAVEŠTENJE o održanoj vanrednoj sednici skupštine akcionara A.D. "Doža Đerđ" Bačka Topola

 

OBAVEŠTENJE akcionarima o prinudnom otkupu akcija AD DOZA DJERDJ BACKA TOPOLA

 

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA ZA 19.01.2018

- PREDLOG odluke o povlačenju akcija privrednog društva A.D. "Doža Đerđ" Bačka Topola

- PREDLOG odluke o prestanku svojstva javnog društva A.D. "Doža Đerđ" Bačka Topola

 

 VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANA 25.12.2017. GODINE:

- ZAPISNIK sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 25.12.2017

 

 

POZIV za vanrednu sednicu Skupstine akcionara A.D. "Doža Đerđ" Bačka Topola za 25.12.2017. godine

OBAVEŠTENJE akcionarima privrednog društva A.D. "Doža Đerđ" Bačka Topola u vezi prinudnog otkupa svih akcija akcionara

PREDLOG odluke o usvajanju procene vrednosti imovine, obaveza i kapitala Društva

PREDLOG odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara privrednog društva A.D. "Doža Đerđ" Bačka Topola

 

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI:

 

- IZVEŠTAJI 2017 godine:

     - Bilans stanja 2017

     - Bilans uspeha 2017

     - Izveštaj o ostalom rezultatu 2017

     - Izveštaj o promenama na  kapitalu 2017

     - Izveštaj o tokovima gotovine 2017

     - NAPOMENE 2017 

 

- IZVEŠTAJI 2016 godine:

      - Bilans stanja 2016

      - Bilans uspeha 2016

      - Izveštaj o ostalom rezultatu 2016

      - Izveštaj o promenama na kapitalu 2016

      - Izveštaj o tokovima gotovine 2016

      - NAPOMENE 2016

 

- IZVEŠTAJI 2015 godine:

      - Bilans stanja 2015

      - Bilans uspeha 2015

      - Izveštaj o ostalom rezultatu 2015

      - Izveštaj o promenama na kapitalu 2015

      - Izveštaj o tokovima gotovine 2015

      - NAPOMENE 2015

 

- IZVEŠTAJI 2014 godine:

      - Bilans stanja 2014

      - Bilans uspeha 2014

      - Izveštaj o ostalom rezultatu 2014

      - Izveštaj o promenama na kapitalu 2014

      - Izveštaj o tokovima gotovine 2014

      - NAPOMENE 2014

 

OBAVEŠTENJE o znacajnom učešću